De sage van Radbod

Koning Radbod, ook wel bekend als Radboud of Redbad, was een belangrijke figuur in de vroege middeleeuwse geschiedenis van het Friese volk. Hij regeerde over de Friezen in de late 7e en vroege 8e eeuw, een tijd waarin de regio bekend stond om zijn stamverbanden en politieke fragmentatie. Radbod wordt vaak gezien als een symbool van Fries verzet tegen de Frankische expansie en de verspreiding van het christendom.

Hoewel Radbod in verschillende bronnen wordt beschreven, is het soms moeilijk om historische feiten van mythen en legenden te onderscheiden. Een van de bekendste verhalen gaat over zijn bijna-doop, waar hij volgens de legende op het laatste moment twijfelde aan de voordelen van het christendom. Toen hij al met één voet in het doopvat stond, vroeg hij aan Wulfram of het grootste deel van de Friese adel (Radbouds voorouders) in de hemel zou zijn. Wulfram antwoordde dat dat niet het geval was, zij waren immers niet gedoopt en zouden dus in de hel verblijven. Radboud bedacht zich en liet weten dat hij dan een hiernamaals met zijn voorgangers verkoos. Dit verhaal symboliseert zijn vastberadenheid om zijn eigen geloof en cultuur te behouden.

Hoewel de exacte details van zijn leven en heerschappij soms vaag zijn, blijft Radbod een belangrijke figuur in de Friese geschiedenis, wiens nalatenschap voortleeft in de cultuur en identiteit van de regio.