Organisaties

Erfgoedinstellingen zoals musea, maar ook verenigingen, gemeenten en particulieren zetten collecties en bijbehorende content op Noorderstruun. Hieronder vind je een overzicht van wie er allemaal meedoen. Heb je vragen over een object of wil je het in het echt bewonderen? Klik dan op de link voor meer informatie!

Bunkermuseum Ameland

Het Bunkermuseum op Ameland laat de oorlogsgeschiedenis van het eiland zien aan de hand van vondsten en eilander verhalen.

Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager

In het cultuurhistorische museum De Sorgdrager komen de cultuur, historie en gebruiken van Ameland op bijzondere wijze bij elkaar.

Kazemattenmuseum

Op de kop van de Afsluitdijk ligt het Kazemattenmuseum. In zeven kazematten wordt het verhaal verteld van de bouw van de Afsluitdijk en wordt stil gestaan bij het leven in de Kazematten in oorlogstijd.

Keatsmuseum

Dit museum in Franeker staat in het teken van een Friese sport: het kaatsen! Ontdek hier alles over de sport die al sinds de 12e eeuw wordt beoefend.

Landbouw en Juttersmuseum Swartwoude

Al dwalend door de bijzondere wereld van weleer, maakt de bezoeker kennis met de Amelander gebruiken en tradities.

Maritiem Centrum Abraham Fock

In het Maritiem Centrum Ameland beleef je de tijd van de oude commissiekamer en de bijzondere (kapiteins)verhalen. Navigeer door de tijd en stap in de wereld van radioverbindingen en communiceer zelf.

Museum 't Fiskerhúske

Museum ’t Fiskershúske verzamelt en exposeert voorwerpen die betrekking hebben op de oude kustvisserij en het leven van de bewoners van het dubbeldorp Paesens-Moddergat.

Museum 't Kiekhuus

In 't Kiekhuus vind je een authentieke kruidenierswinkel, bakkerswinkel, sigarenwinkel en schoolklas en tal van nostalgische objecten, met een persoonlijk verhaal.

Museum Dokkum

Museum Dokkum ligt midden in het historische centrum van Dokkum en biedt een bijzonder beeld van 2000 jaar cultuur in Noordoost Friesland. Van Bonifatius tot oude gebruiksvoorwerpen en volkskunst.

Museum Dr8888

Museum Dr8888 vertelt het verhaal van beeldende kunst en erfgoed in Drachten en hun gemeente Smallingerland. Daarmee inspireren, stimuleren en verbinden ze jong en oud.

Museum Heerenveen

Museum Heerenveen is een uniek dubbelmuseum. Ontdek hier hoe Heerenveen is ontstaan én maak kennis met de vader van het Nederlands socialisme: Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Museum Hert Fan Fryslân

De collectie van het museum is veelomvattend. Het bevat de geschiedenis van het leven en werken in en rondom het hart van Fryslân: Grou.
(Tijdelijk gesloten)

Museum Hindeloopen

In museum Hindeloopen maak je als bezoeker kennis met het rijke verleden van het voormalige Zuiderzeestadje Hindeloopen. Je komt hier meer te weten over de Hindelooper klederdracht, het interieur en de visserij.

Museum Joure

Op een monumentaal industrieterrein vind je museum Joure. Verbaas je hier over de techniek achter de Friese klok, ervaar het vakmanschap van ijzersmeden en proef het ontstaan van de eerste Douwe Egberts Fabriek.

Museum Opsterlân

Tot 1955 was dit museum een openbare lagere school waar les werd gegeven. Nu staat kennis nog steeds centraal. Beleef hier het interessante verleden van Gorredijk en de gemeente Opsterland.

Natuurcentrum Ameland

In het Natuurcentrum maak je op spectaculaire wijze kennis met de natuur en de fascinerende natuurlijke processen op en rond het eiland.

Openluchtmuseum It Damshûs

Openluchtmuseum It Damshûs laat bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe het dagelijks leven van veenarbeiders in de periode 1863-1920 eruit zag.

Stichting Observeum: Museum & Sterrenwacht

Ontdek in Burgum de magie van het universum. In de samenwerking tussen het museum én de (actieve) sterrenwacht ontstaat een unieke kijk op het verleden en het universum.